Dr. Landa gyógynövényes szájvíz

Új átvételi lehetőség

Pick Pack Pont kedvezmény Pick Pack Pont Pick Pack Pontok listája

Vásárlási feltételek

 

1. Általános rendelkezések

A Dr. Landa internetes árhuáz (a továbbiakban Dr. Landa webshop) a Gardentál Kft.. (1064 Bp., Podmanicky u. 57., adószám: 23292022-2-42) által üzemeltetett internetes webáruház, amely a MUDr Jiří Landa által kifejleszett gyógynövényes szájvizet és a szájápoláshoz kapcsolódó termékeket, valamint naturkozmetikumokat kínál eladásra. A Dr. Landa webshopon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Gardentál Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A megrendelő a rendelés adatait összesítő RENDELÉSI ÖSSZESÍTŐ oldalon a VÉGLEGESÍTÉS gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit.

 A Gardentál Kft. kijelenti, hogy mind a webshop működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez szükséges összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Gardentál Kft. (1064 Bp., Podmanicky u. 57., adószám: 23292022-2-42), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Gardentál Kft. csak a www.drlanda.hu oldalon, a Dr. Landa webshop logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, a
Gardentál Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A regisztrációs adatlap adatait a felhasználónak minden egyes megrendelésnél lehetősége van módosítani. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Gardentál Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrízni.

 

3. Árak

A Dr. Landa webshopban a termékek adatlapjain feltüntetett ár az adott termék fogyasztói ára, amelyek érvényessége kizárólag a megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a mergrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

 A Dr. Landa webshopban a VÉGLEGESÍTÉS után a visszaigazolásban feltüntetett végösszeg külön részletezve tartalmazza a megrendelésre vonatkozó postaköltséget is.

Amennyiben valamely megrendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított megrendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.


4. A Gardentál Kft. felelősségvállalása

A Dr. Landa webshop működésével, és a termékek kiszállításával kapcsolatos tudnivalók a webshop "Hogyan vásárolhat?" linkjében olvashatók. A Gardentál Kft. vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

 

5. A megrendelő felelősségvállalása

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) leadásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

A megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Gardentál Kft. számára.

 

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A Dr. Landa webshop rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

A megrendelés visszaigazolását a Dr. Landa webshop a megrendelés leadását követően haladéktalanul visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a Dr. Landa webshop üzemeltetőjének felróható okból nem érkezik meg a megrendelő által megadott email címre, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító szám megjelölésével kell az ugyfelszolgalat@drlanda.hu címre vagy a Kapcsolat oldalon feltüntett telefonszámra eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Gardentál Kft. visszajelezte. A visszajelzés nélküli elállás is érvényesnek tekintendő a feladást követő munkanap 12:00 órától, amennyiben a megrendelő az elállás elküldését hitelt érdemlően igazolni tudja.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé. Ebben az esetben a Gardentál Kft. köteles az áru ellenértékét a sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék(ek) visszaszolgáltatását követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a szállító viseli.

A biztonságos üzletmenet és a visszaélések elkerülése érdekében a Gardentál Kft. fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételekhez kötve (pl. előreutalás), vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a vásárlási szerződésbe foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak a Gardentál Kft.-nek.

Előreutalásos megrendelés esetén, amennyiben a megrendelt áruk ellenértéke a megrendelést követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg az eladó bankszámlájára, az eladó a regisztrációs adatlapon megadott adatok alapján megkeresi a megrendelőt és felkéri a megrendelés megerősítésére és a megrendelés összegének átutalására. Amennyiben a megrendelő a megkeresésre nem reagál és/vagy a megrendelés ellenrtéke a következő 5 munkanapon belül nem érkezik meg az eladó bankszámlájára, az eladó törli a megrendelést és erről emailben értesíti a megrendelőt. A megrendelés törlésével a megrendelés véglegesítésekor létrejött szerződés automatikusan megszűnik.

 

7. Pénzügyi elszámolás

A szerződések teljesítése során bekövetkező esetleges túlfizetések  esetén a túlfizetés összegét az eladó a szállítás megkezdését követően visszautalja arra a bankszámlaszámra, amelyről a megrendelés ellenértékének kiegyenlítése érkezett.

 

8. Panaszkezelés rendje

A Dr. Landa webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrenelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken keresztül - az ugyfelszolgalat@drlanda.hu email címen, telefonon vagy postai úton - közölheti. A Gardentál Kft. a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronkikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Kosár

Nincs termék

Összesen 0 Ft

Kosár Ellenőrzés

Termék ajánló

Waterpik Ultra családi szájzuhany+ajándék 12db fogkefe
Waterpik Ultra 35 350 Ft Kosárba
Waterpik Classic szájzuhany
Waterpik Classic szájzuhany 29 000 Ft Kosárba
SoWash hydro-jet szájzuhany
SoWash hydro-jet szájzuhany 4 490 Ft Kosárba
Buccotherm BIO fogkrém érzékeny ínyre
Buccotherm BIO fogkrém 1 090 Ft Kosárba
WaterPik Complete Care 5.0 +ajándék 12db GUM Activital fogkefe
WaterPik Complete Care 5.0 50 990 Ft Kosárba
GUM ActiVital Sonic elemes fogkefe
GUM ActiVital Sonic elemes fogkefe 4 699 Ft Kosárba
GUM317 ultralágy fogkefe műtét utánra, nagyon érzékeny ínyre
G.U.M. Post-Operation fogkefe 922 Ft Kosárba
INTERHERB Gingisol foggél 50ml
INTERHERB Gingisol foggél 50ml 699 Ft Kosárba
GUM Trav-Ler fogközi kefe kezdő készlet 0,6-2,0mm 1-1db
GUM Trav-Ler fogközi kefe kezdő készlet 0,6-2,0mm 1-1db 1 800 Ft Kosárba
Oralcare szájzuhany
Oralcare szájzuhany 22 860 Ft Kosárba

hírek

2020.05.18

Sangi-féle hidroxiapatitról

 A SANGI Japán vállalatnél akkorjött elő a hidroxiapatit-tartalmú ásványianyag pótló fogkrém ötlete-